Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 446/RMČ/2015


k návrhu na schválení pronájmu objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části přilehlého pozemku parc. č. 946/2 v k. ú. Kyje s vítězem výběrového řízení, společností HOCHER, s. r. o. a uzavření smlouvy o nájmu nemovité věciRada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. vítěze výběrového řízení na pronájem objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části přilehlého pozemku parc. č. 946/1 o výměře 39 m 2 v k. ú. Kyje, společnost HOCHER, s. r. o., se sídlem Tálínská 1312, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČ: 24782939, za výši nájemného 1.141,04 Kč/m 2 /rok za podlahovou plochu objektu č. p. 1312 a 173,53 Kč/m 2 /rok za část funkčně souvisejícího pozemku parc. č. 946/1 o výměře 39 m 2

2. uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci se společností HOCHER, s. r. o., na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 12. 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele Správy majetku Praha 14, a . s., uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci - objektu č. p. 1312 ulice Tálínská, Praha 9 a části přilehlého pozemku parc. č. 946/1 se společností HOCHER, s.r.o. se sídlem Tálínská 1312, 198 00 Praha 9, IČ: 24782939, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

T: 10. 8. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a .s., OSM