Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


17. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 3. 8. 2015


č. 449/RMČ/2015


k udělení souhlasu s uvedením objektu M© Zelenečská 500, Praha 9, jako sídla spolku pro zápis do evidenceRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uvedením objektu Mateřské ąkoly Zelenečská 500, Praha 9, umístěného na pozemku parc. č. 1072/86 v katastrálním území Hloubětín, jako sídla spolku Klub rodičů při M© Praha 9 - Hloubětín, z. s.


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


sdělit stanovisko Rady městské části Praha 14 spolku Klub rodičů při M© Praha 9 - Hloubětín, z. s.

T: 17. 8. 2015


Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM