Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 516/RMČ/2015


k návrhu na poskytnutí úhrady nákladů souvisejících se služební cestou zást.starosty Ing. Ilony Pickové do ŠvýcarskaRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s poskytnutím úhrady stravného v základní sazbě 275,00 CHF


2. s poskytnutím kapesného ve výši 140 CHF


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit proplacení úhrad nákladů služební cesty

T: 5. 10. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: OHS, KS OSPK