Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 517/RMČ/2015


k podnětu na úpravu hranic funkční využití území mezi kategoriemi LR na PZO pozemků parc. č. 1354/1 - 30, parc. č. 1358/5,6 a další v k.ú. Hloubětín v zahrádkářské osadě ZO Českého zahrádkářského svazu, organizace 55, Kbelská ev. 336Rada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s podnětem na úpravu hranic funkční využití území mezi kategoriemi LR na PZO pozemků parc. č. 1354/1-30, parc. č. 1358/5,6 a další v k. ú. Hloubětín v zahrádkářské osadě ZO Českého zahrádkářského svazu, organizace 55, Kbelská ev. 336


II. n e s o u h l a s í

s úpravou hranic funkční využití území mezi kategoriemi LR na PZO pozemků parc. č. 1354/1-30, parc. č. 1358/5,6 a další v k. ú. Hloubětín v zahrádkářské osadě ZO Českého zahrádkářského svazu, organizace 55, Kbelská ev. 336, převážná část této osady se nachází v ochranném pásmu zvláště chráněného území


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. postoupit podnět na úpravu hranic funkční využití území mezi kategoriemi LR na PZO pozemků parc. č. 1354/1-30, parc. č. 1358/5,6 a další v k. ú. Hloubětín v zahrádkářské osadě ZO Českého zahrádkářského svazu, organizace 55, Kbelská ev. 336 pořizovateli územního plánu MHMP - UZR

T: 10. 10. 2015

2. sdělit stanovisko městské části Praha 14 k podnětu na změnu hranic funkční plochy území mezi kategoriemi LR na PZO pozemků parc. č. 1354/1-30, parc. č. 1358/5,6 a další v k. ú. Hloubětín ZO Českého zahrádkářského svazu, organizace 55, Kbelská 336, Praha 9

T: 10. 10. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR