Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 518/RMČ/2015


k hromadnému podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků v k. ú. Kyje oblasti vymezené ulicemi Branská - Bodláková - Za Černým mostem - Lužní z funkční plochy ZMK, PZO/OV-B a plochy PS/OV-B na plochu OB-BRada městské části Praha 14


I. s e s e z n á m i l a


s hromadným podnětem na změnu územního plánu SÚ hl.m.Prahy (dále ÚPn) pozemků v k. ú. Kyje oblasti vymezené ulicemi Branská - Bodláková - Za Černým mostem - Lužní z funkční plochy ZMK, PZO/OV-B a plochy PS/OV-B na plochu OB-B


II. n e m á n á m i t e k


k hromadnému podnětu na změnu ÚPn pozemků v k. ú. Kyje oblasti vymezené ulicemi Branská - Bodláková - Za Černým mostem - Lužní z funkční plochy ZMK, PZO/OV-B a plochy PS/OV-B na plochu OB - B pokud bude změna řešena v rámci celé rozvojové oblasti v severní části Na Hutích s nezbytnou veřejnou infrastrukturou


III. u k l á d á

Bc. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


1. postoupit hromadný podnět na změnu ÚPn pozemků v k. ú. Kyje oblasti vymezené ulicemi Branská - Bodláková - Za Černým mostem z funkční plochy ZMK, PZO/OV-B a plochy PS/OV-B na plochu OB-B pořizovateli územního plánu MHMP - UZR

T: 10. 10. 2015

2. sdělit stanovisko městské části Praha 14 k hromadnému podnětu na změnu ÚPn pozemků v k. ú. Kyje oblasti vymezené ulicemi Branská - Bodláková - Za Černým mostem z funkční plochy ZMK, PZO/OV-B a plochy PS/OV-B na plochu OB-B p. Ivanu Petrusovi, Bodlákova 241E, Praha 9, zastupujícímu žadatele hromadného podnětu na změnu

T: 10. 10. 2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR