Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 519/RMČ/2015


k návrhu na 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015

schválený rozpočet

příjmy 255.054,40 tis. Kč

výdaje 296.065,80 tis. Kč

financování 41.011,40 tis. Kč

rozpočet po 12. rozpočtovém opatření k 17. 8. 2015

příjmy 314.410,80 tis. Kč

výdaje 367.410,30 tis. Kč

financování 52.999,50 tis. Kč


ro zpočet po 13. rozpočtovém opatření k 14. 9. 2015

příjmy 314.542,80 tis. Kč

výdaje 369.666,70 tis. Kč

financování 55.123,90 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 12/2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ