Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 520/RMČ/2015


k návrhu na poskytnutí odměny k životnímu jubileu Mgr. Josefu Kneprovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s poskytnutím odměny Mgr. Josefu Kneprovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 k životnímu jubileu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Josefa Knepra, ředitele Základní školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 s výší poskytnuté odměny

T: 30. 9. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Chvaletická