Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 521/RMČ/2015


k žádosti o změnu využití prostředků z dotace MČ Praha 14 udělené v roce 2015Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


se změnou využití finančních prostředků z poskytnutého grantu schváleného v grantovém řízení vyhlášeném MČ Praha 14 pro rok 2015 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity a podpora Zdravé MČ - v podoblasti a) podpora kultury a umělecká činnost žadateli Alena Cardová, Hostinského 1520/17, 155 00 Praha 13 ve výši 24.700 Kč na projekt "Periferní snění - natáčení filmu a filmový workshop v Plechárně"


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


informovat žadatele - Alena Cardová, Hostinského 1520/17, 155 00 Praha 13 o rozhodnutí Rady městské části Praha 14

T: 30. 9. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Bc. Radek Vondra
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ