Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 522/RMČ/2015


k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2016Rada městské části Praha 14
I. d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu městské části Praha 14


1. schválit podání žádosti o dotaci ve výši 450.000 Kč do programu Podpora terénní práce pro rok 2016 vyhlášeného Úřadem vlády ČR


2. schválit závazek finanční spoluúčasti z rozpočtu městské části ve výši 268.877 Kč


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. předložit materiál na nejbližší zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14

T: 31. 12. 2015


2. zajistit v souladu s § 9 odst. 3 Statutu hl. města Prahy č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, podání žádosti o souhlas Rady hl. m. Prahy k podání žádosti o dotaci

T: 30. 9. 2015

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OSVZ, OŘEŠ