Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 524/RMČ/2015


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy objektu"Rada městské části Praha 14


I. b e r e n a v ě d o m í


zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce "Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy objektu"

II. r o z h o d l a

na základě doporučení hodnotící komise o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Renastav s.r.o., sídlo: Strakonická 37, Lahovice, Praha 5 PSČ 159 00, IČ: 26735580, k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy objektu"


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy objektu" s rozhodnutím zadavatele

T: 25. 9. 2015


2. zajistit uzavření SoD ve smyslu § 82 ZVZ k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce k realizaci projektu "Sportovní a volnočasové zařízení Plechárna - vnitřní úpravy objektu"

T: 30. 9. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ