Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 525/RMČ/2015


k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV a 22 kV do pozemků parc. č. 881/1, 967, 968, 978/1 a 978/22, k. ú. HostaviceRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV a 22 kV do pozemků parc. č. 881/1, 967, 968, 978/1 a 978/22, k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce, a. s., se sídlem Svornosti 3199/19a, Praha 5, za cenu 90 000 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení kabelového vedení 1 kV a 22 kV do pozemků parc. č. 881/1, 967, 968, 978/1 a 978/22, k. ú. Hostavice se společností PREdistribuce, a. s.

T: 31. 10. 2015
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM