Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 526/RMČ/2015


k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků - dvou částí pozemku parc. č. 894/2, k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti MIDPOINT, s. r. o., za část pozemku parc. č. 890/1 a část parc. č. 2701/2, k. ú. KyjeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků - dvou částí pozemku parc. č. 894/2, k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti MIDPOINT, s. r. o., za část pozemku parc. č. 890/1 a část parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit projednání uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o směně pozemků - dvou částí pozemku parc. č. 894/2, k. ú. Kyje z vlastnictví společnosti MIDPOINT, s. r. o., za část pozemku parc. č. 890/1 a část parc. č. 2701/2, k. ú. Kyje, na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14

T: 12/2015Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM