Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 527/RMČ/2015


k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1072/116, katastrální území HloubětínRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1072/116, katastrální území Hloubětín mezi městskou částí Praha 14 a Společenstvím pro dům Poděbradská 561, Poděbradská 561/129, Praha 9

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1072/116, katastrální území Hloubětín se Společenstvím pro dům Poděbradská 561, Poděbradská 561/129, Praha 9

T: 19. 10. 2015


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM, ODOP, OV