Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


20. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 21. 9. 2015


č. 528/RMČ/2015


k plánu na zimní údrľbu místních komunikací na období 1. 11. 2015 - 31. 3. 2016Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s plánem zimní údrľby místních komunikací na období 1. 11. 2015 - 31. 3. 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14


 
Na vědomí: ODOP