Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


22. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 10. 2015


č. 552/RMČ/2015


k určení výše požadované náhrady škody dle § 262 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce")Rada městské části Praha 14I. u r č u j e


v souladu s § 262 zákoníku práce výši požadované náhrady škody dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uplatnění požadované výše náhrady škody


T: 31. 10. 2015Bc. Radek Vondra Ing. Mgr. Lucie Svobodová

starosta městské části Praha 14 zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OPKČ, MŠ Vybíralova 968