Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 180/RMČ/2016


k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


návrh na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9, ve veřejném zájmu, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, na dobu určitou 2 roky, s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření nájemní smlouvy mezi městskou částí Praha 14, zastoupenou obchodní společností Správa majetku Praha 14, a. s. a budoucím nájemcem na užívání bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 670, Kardašovská ul., Praha 9 ve veřejném zájmu, na dobu určitou 2 roky, s možností dalšího prodlužování dle Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14


T: 30. 6. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS