Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 181/RMČ/2016


k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s návrhem na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit právní úkony související s vydáním souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9


T: 30. 6. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce