Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 182/RMČ/2016


k návrhu na schválení převodu nájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 71,65 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í


s převodem smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na dobu neurčitou č.j.: NAN/11/04/4220/2001 ze dne 15. 1. 2002, o celkové výměře 71,65 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9, na pana Jana Faltýnka, bytem i sídlem Kamenec u Poličky 158, 572 01 Polička, IČ: 62030922, s účinností převodu ke dni 1. 5. 2016, která naváže na činnost předchozího nájemce paní Jany Folkmannové, IČ: 69513473 a přijme veškeré dosavadní závazky plynoucí ze stávající nájemní smlouvy

II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14 a. s. o odsouhlasení převodu smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání na dobu neurčitou č.j.: NAN/11/04/4220/2001 ze dne 15. 1. 2002 na pana Jana Faltýnka, bytem i sídlem Kamenec u Poličky 158, 572 01 Polička, IČ: 62030922


T: 30. 4. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM