Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 183/RMČ/2016


ke změně organizační struktury příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ke dni 1. 5. 2016Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


novou organizační strukturu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ode dne 1. 5. 2016

viz příloha č. 1


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


realizovat novou organizační strukturu příspěvkové organizace Praha 14 kulturní ke dni 1. 5. 2016


T: 1. 5. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OŘEŠ, Praha 14 kulturní