Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 184/RMČ/2016


k uzavření smlouvy o výpůjčce na plochu k pořádání kampaně Den Země s TSK hl. m. PrahyRada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 72/2 (Rajská zahrada) v k. ú. Černý Most s TSK hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 v den konání kampaně Den Země 21. 4. 2016


II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 72/2 (Rajská zahrada) v k. ú. Černý Most s TSK hl. m. Prahy, se sídlem Řásnovka 770/8, Praha 1 v den konání kampaně Den Země


T: 10. 4. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: OSPK, OPKČ