Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 187/RMČ/2016


k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole,
Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s dlouhodobým pronájmem nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 p. Antonínu Longauerovi a s uzavřením nájemní smlouvy

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Kláru Machovou, ředitelku Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k výše uvedenému pronájmu nebytových prostor

T: 15. 4. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Bří Venclíků, OPKČ