Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 188/RMČ/2016


k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 (pouze v tiskové podobě)


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku - sdružený nákup "Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem pro rok 2016"T: 10. 4. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ