Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 189/RMČ/2016


k zahájení zjednoduąeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016"Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. zahájení zjednoduąeného podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016"


2. zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016"


II. j m e n u j e


k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016" komisi pro hodnocení nabídek dle přílohy č. 3 (pouze v tiskové podobě)


III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


zajistit zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce na dodávky "Vybavení budov Z©, M© a ÚMČ Praha 14 výpočetní technikou v roce 2016"
T: 2. 5. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14


Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©, OIT