Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 190/RMČ/2016


k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení kabelu komunikační sítě do pozemku parc. č. 566/78, k. ú. HloubětínRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti uložení kabelu komunikační sítě do pozemku parc. č. 566/78, k. ú. Hloubětín, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, za jednorázovou úplatu ve výši 12 350 Kč bez DPH


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení kabelu komunikační sítě do pozemku parc. č. 566/78, k. ú. Hloubětín, se společností Česká telekomunikační infrastruktura a. s.

T: 30. 6. 2016
Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM