Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 191/RMČ/2016


k žádosti o odkoupení pozemku parc. č. 1116, k. ú. Kyje, nebo o jeho směnu za vedlejší pozemekRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s prodejem pozemku parc. č. 1116, k. ú. Kyje


II. s o u h l a s í


se směnou pozemku parc. č. 1116, k. ú. Kyje, za část pozemku parc. č. 1114, k. ú. Kyje o výměře odpovídající výměře pozemku parc. č. 1116, k. ú. Kyje za podmínky:

• šíře průchodu pozemkem parc. č. 1114 bude min. 1,5 m

• bude věrohodně doloženo, že pozemek je prost inženýrských sítí

• pozemek bude připraven tak, aby byla zajištěna pěší prostupnost z důvodu výškového rozdílu mezi ul. Tálínská a ul. U Rybníka


III. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14

zajistit informování žadatele o stanovisku Rady MČ Praha 14 a zajistit následné kroky


T: 30. 4. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM