Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 192/RMČ/2016


k žádosti na udělení souhlasu s uvedením adresy Úřadu městské části Praha 14 jako sídla spolkuRada městské části Praha 14I. n e s o u h l a s í


s uvedením adresy Úřadu městské části Praha 14, Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9 jako sídla Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s.


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit sdělení stanoviska Rady městské části Praha 14 žadateli Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s.


T: 29. 4. 2016


Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: OSM