Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


33. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 4. 4. 2016


č. 193/RMČ/2016


připomínky k návrhu nařízení, kterým se mění nařízení č. 9/2011 Sb. hl.m.Prahy, kterým se vydává Tržní řád ve znění pozdějších předpisůRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s návrhem připomínek MČ Praha 14 k návrhu novely nařízení hl. m. Prahy, kterým se vydává Tržní řád, dle přílohy č. 3


II. u k l á d á

Ing. Iloně Pickové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání odpovědi MČ Praha 14


T: 11. 4. 2016Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Ilona Picková
Na vědomí: ODOP