Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


40. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 18. 7. 2016


č. 386/RMČ/2016


k novému vydání interní směrnice "Uzavírání a evidence smluv"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


nové vydání interní směrnice "Uzavírání a evidence smluv"


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit vydání interní směrnice "Uzavírání a evidence smluv"


T: 20. 7. 2016

Bc. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: odbory ÚMČ Praha 14, příspěvkové organizace MČ Praha 14, SMP-14, a. s.