Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 517/RMČ/2016


ke schválení směrnice QS 61-01 V05 R00 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


směrnici QS 61-01 V05 R00 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14


II. u k l á d á

Ing. Luďkovi Lisému, tajemníkovi Úřadu městské části Praha 14


zajistit vydání směrnice QS 61-01 V05 R00 Hospodaření s majetkem MČ Praha 14

T: 27. 9. 2016

Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Luděk Lisý
Na vědomí: KT, OSM