Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 518/RMČ/2016


k návrhu dodatku č. 3 k darovací smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s. r. o., Evropská čp. 810/136, Praha 6Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s návrhem dodatku č. 3 k darovací smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s. r. o., Evropská čp. 810/136, Praha 6, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


uzavřít dodatek č. 3 k darovací smlouvě uzavřené mezi městskou částí Praha 14 a společností Landia Management, s.r.o.

T: 15. 10. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: KS OÚR, OPKČ, OŘEŠ