Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 521/RMČ/2016


k postupu ve věci nepovolené stavby na území MČ Praha 14Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


podání trestního oznámení na neznámého pachatele dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


zajistit podání trestního oznámení na neznámého pachatele orgánům činným v trestním řízení

T: 10. 10. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra
Na vědomí: OPKČ