Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 522/RMČ/2016


k auditům udržitelného rozvojeRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s předložením auditu pro oblasti Zdraví, Kultura, volný čas a Vzdělávání a výchova ke zhodnocení expertnímu týmu pracovní skupiny pro MA21

II. u k l á d á

Mgr. Ireně Kolmanové, uvolněné člence Rady městské části Praha 14

předložit audit pro oblasti Zdraví, Kultura, volný čas a Vzdělávání a výchova ke zhodnocení expertnímu týmu pracovní skupiny pro MA21


T: 30. 9. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS OSPK, OŘEŠ, OSVZ, P14 kulturní