Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 523/RMČ/2016


k návrhu na jmenování člena komise bezpečnostní a protidrogovéRada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í

rezignaci npor. Bc. Jana Bambouska na post člena komise bezpečnostní a protidrogové

II. j m e n u j e


npor. Bc. Miroslava Nováka, vedoucího oddělení Policie České republiky - Obvodní ředitelství Praha III , Místní oddělení Kyje členem komise bezpečnostní a protidrogové


III. u k l á d á

Mgr. Radku Vondrovi, starostovi městské části Praha 14


informovat člena komise o jeho jmenování


T: 30. 9. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Mgr. Irena Kolmanová
uvolněná členka Rady městské části Praha 14Provede: Mgr. Radek Vondra, Mgr. Irena Kolmanová
Na vědomí: KS, KT PO, tajemník komise