Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 524/RMČ/2016


k návrhu na 14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


14. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2016

schválený rozpočet

příjmy 270.789,40 tis. Kč

výdaje 314.491,30 tis. Kč

financování 43.701,90 tis. Kč

ro zpočet po 13. rozpočtovém opatření k 5. 9. 2016

příjmy 339.982,70 tis. Kč

výdaje 400.716,30 tis. Kč

financování 60.733,60 tis. Kč


ro zpočet po 14. rozpočtovém opatření k 19. 9. 2016

příjmy 340.682,70 tis. Kč

výdaje 402.909,80 tis. Kč

financování 62.227,10 tis. Kč

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


předložit informaci o provedených změnách Zastupitelstvu městské části Praha 14


T: 13. 12. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14


Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ