Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 527/RMČ/2016


k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru - 15 ks notebooků, 19 ks počítačů a 2 ks tiskáren


Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s přijetím věcného daru - 15 ks notebooků, 19 ks počítačů a 2 ks tiskáren

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


seznámit Mgr. Jaroslavu Budilovou, ředitelku ZŠ Gen. Janouška se souhlasným stanoviskem Rady městské části Praha 14 k přijetí výše uvedeného věcného daru

T: 15. 10. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, ZŠ Gen. Janouška