Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 528/RMČ/2016


k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


1. s převodem finančních prostředků ve výši 600.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115


2. s převodem finančních prostředků ve výši 150.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500


3. s převodem finančních prostředků ve výši 100.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit výše uvedené převody finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 14T: 7. 10. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14
Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Paculova, MŠ Zelenečská, MŠ Chvaletická