Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 529/RMČ/2016


k uložení odvodu příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 do rozpočtu zřizovatele MČ Praha 14


Rada městské části Praha 14I. u k l á d á

příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115


odvod finančních prostředků ve výši 550.000 Kč z jejího fondu investic do rozpočtu městské části Praha 14

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit odvod finančních prostředků ve výši 550.000 Kč z fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 do rozpočtu městské části Praha 14


T: 7. 10. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ Paculova