Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 530/RMČ/2016


k mimořádné účetní závěrce včetně výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 k 31. 7. 2016 a k rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967


Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. mimořádnou účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 k 31. 7. 2016 včetně výsledku hospodaření dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě


2. rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 dle přílohy č. 2

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit odeslání informací o schválení mimořádné účetní závěrky příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 967 k 31. 7. 2016 včetně souvisejících informací odboru účetnictví MHMP a informovat o schválení mimořádné účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968


T: 10. 10. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OPKČ, MŠ Vybíralova 968