Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 532/RMČ/2016


k uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218


Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit uzavření smlouvy o výpůjčce gastro zařízení mezi městskou částí Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218

T: 30. 9. 2016
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, OI, MŠ JAHODNICE