Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 533/RMČ/2016


ke stanovení osobního příplatku pí Veronice Strupkové,

ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218


Rada městské části Praha 14I. s t a n o v u j e


osobní příplatek pí Veronice Strupkové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, dle přílohy č. 1 - pouze v tiskové podobě

II. u k l á d á

Ing. Mgr. Lucii Svobodové, zástupkyni starosty městské části Praha 14


zajistit a předat nový platový výměr pí Veronice Strupkové, ředitelce Mateřské školy JAHODNICE, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218

T: 29. 9. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Na vědomí: OŘEŠ, KT-PO, MŠ JAHODNICE