Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 534/RMČ/2016


k zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště"Rada městské části Praha 14I. r o z h o d l a


o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště" s rozhodnutím zadavatele o zrušení zadávacího řízení

T: 3. 10. 2016


2. zajistit předložení nové zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Parčík Splavná - dvě multifunkční hřiště" Radě městské části Praha 14


T: 10. 11. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ, ODOP