Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 535/RMČ/2016


k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce "Úprava točny Hostavice"Rada městské části Praha 14I. b e r e n a v ě d o m í

zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Úprava točny Hostavice"


II. r o z h o d l a


v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Úprava točny Hostavice" na základě doporučení hodnotící komise


1. o vyloučení níže uvedeného uchazeče z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů a ostatních požadavků na nabídku

Obchodní firma: SARK engineering, s.r.o.

Sídlo: Praha 4, Krč, Za Jalovým dvorem 1949/7a

IČO: 278 80 214

Obchodní firma: STAMET, s.r.o.

Sídlo: Praha 5, Košíře, Erbenova 237/11

IČO: 485 89 829


2. o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče

Obchodní firma: KVS stavební, s.r.o.

Sídlo: Praha 9, Vysočany, Kolbenova 616/34

IČO: 289 82 703

III. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14


1. zajistit seznámení uchazečů o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Úprava točny Hostavice" s rozhodnutím zadavatele

T: 30. 9. 2016


2. zajistit v souladu s § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění platných předpisů, uzavření smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce "Úprava točny Hostavice"


T: 17. 10. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘEŠ