Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 537/RMČ/2016


k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0278/2016/OI_OddI/1050 na akci: "Rekonstrukce střechy Z© Hloubětínská"Rada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0278/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce a dodávky na akci: "Rekonstrukce střechy Z© Hloubětínská"


II. u k l á d á

Ing. Břetislavu Vodákovi, uvolněnému členu Rady městské části Praha 14

zajistit uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0278/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce a dodávky na akci: "Rekonstrukce střechy Z© Hloubětínská"


T: 10. 10. 2016


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Břetislav Vodák
uvolněný člen Rady městské části Praha 14Provede: Ing. Břetislav Vodák
Na vědomí: OI, OŘE©