Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


44. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 26. 9. 2016


č. 538/RMČ/2016


k plánu zimní údrľby místních komunikací na období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í


s plánem zimní údrľby místních komunikací na období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017 dle přílohy č. 1 tohoto usneseníMgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Ing. Ilona Picková
zástupkyně starosty městské části Praha 14Provede: Ing. Ilona Picková
Na vědomí: ODOP