Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 674/RMČ/2016


k návrhu na vydání souhlasu se společným nájmem bytu a na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9Rada městské části Praha 14


I. s c h v a l u j e


1. návrh na vydání souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1+1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


2. obnovu nájmu bytu o velikosti 1+ 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobuurčitou 1 rok, s možností automatického prodloužení na dobu max. 6 let v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


1. zajistit právní úkony související s vydáním souhlasu se společným nájmem bytu o velikosti 1+ 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9


2. informovat žadatele o schválení obnovy nájmu bytu o velikosti 1+1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 na dobu určitou 1 rok, s možností automatického prodloužení na dobu max. 6 let v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14

T: 31. 12. 2016Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS, nájemce