Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 675/RMČ/2016


k žádosti o přidělení bytu m. č. Praha 14 jako pronájem bytu osobám starších 60 let (seniorské bydlení)Rada městské části Praha 14I. n e s c h v a l u j e


přidělení bytu m. č. Praha 14 jako pronájem bytu osobám starších 60 let (seniorské bydlení) dle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat žadatele o nesouhlasu s přidělením bytu m. č. Praha 14 jako pronájem bytu osobám starších 60 let (seniorské bydlení)

T: 31. 1. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS