Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 678/RMČ/2016


k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1), písmeno a) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníkuRada městské části Praha 14I. s c h v a l u j e


podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1), písmeno a) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníkudle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

II. p o v ě ř u j e

Mgr. Radka Vondru, starostu městské části Praha 14


podáním výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu dle § 2288 odstavec 1), písmenoa)zákonač. 89/2012 Sb., Občanskéhozákoníkudle přílohy č. 1 tohoto usnesení - pouze v tiskové podobě

T: 2. 1. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., KS