Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 681/RMČ/2016


k návrhu na schválení pronájmu prostoru nesloužícího k podnikání - garážového stání č. 5 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 s účastníkem

výběrového řízeníRada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s pronájmem prostoru nesloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


zajistit prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., uzavření smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího k podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení


T: 6. 1. 2017Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM

 


PŘÍLOHA č. 1
k usnesení Rady m. č. Praha 14
č. 681/RMČ/2016 ze dne 19. 12. 2016


Rada městské části Praha 14 souhlasí s pronájmem prostoru nesloužícího k podnikání - garážového stání č. 5 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 846 ulice Gen. Janouška, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení a s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru s paní Alenou Strnadovou, bytem Gen. Janouška 846, 198 00 Praha 9, za výši nájemného 541.6,- Kč/m2 /rok bez DPH, na dobu neurčitou.