Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 683/RMČ/2016


k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách v objektu č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín, 198 00Rada městské části Praha 14I. s o u h l a s í

s uzavřením podnájemní smlouvy mezi paní Ivanou Ševčíkovou a Mgr. Markétou Křivkovou, Javorová 852, Nehvizdy, 250 81, která bude uzavřena za stejných podmínek jako s nájemcem


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., o odsouhlasení uzavření podnájemní smlouvy na prostor v objektu č. p. 670 ulice Kardašovská, Praha 9 - Lehovec, 198 00


T: 6. 1. 2017
Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM, nájemce