Městská část Praha 14
Rada městské části

U s n e s e n í


50. jednání Rady městské části Praha 14

konaného dne 19. 12. 2016


č. 684/RMČ/2016


k návrhu na souhlas s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 15/SMP/13 na prostory sloužící k podnikání v objektu č. p. 669, ulice Kardašovská, Praha 9 - Lehovec, prospolečnost CITI VNM s.r.o.Rada městské části Praha 14


I. s o u h l a s í

s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 15/SMP/13 na prostory o celkové výměře užitkové plochy 535,67 m 2 a venkovní plochy 8 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 669, ulice Kardašovská, Praha 9 - Lehovec, pro společnost CITI VNM s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Praha 2 - Vinohrady, IČ: 05267005, DIČ: CZ05267005


II. u k l á d á

Jiřímu Zajacovi, zástupci starosty městské části Praha 14


informovat nájemce prostřednictvím Vladimíra Mitáše, ředitele obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s., o odsouhlasení s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. j. 15/SMP/13 na prostory v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 669, ulice Kardašovská, Praha 9 - Lehovec pro společnost CITI VNM s.r.o.

T: 6. 1. 2017


Mgr. Radek Vondra
starosta městské části Praha 14
Jiří Zajac
zástupce starosty městské části Praha 14Provede: Jiří Zajac
Na vědomí: SMP- 14, a . s., OSM